• +48 601 40 40 47
  • Medycyna Humanistyczna IONCO, Francuska 29, Katowice

INFORMACJE OGÓLNE

Aplikacja Amanita Phalloides

Aplikacja Amanita Phalloides

Amanita Phalloides D2 / 50 ml (D2 – oznaczenie rozcieńczenie)
Certyfikowana oraz homeopatycznie rozcieńczona toksyna według PD Dr. Isolde Riede Amanita blokuje enzym Polimerazę RNA II w komórkach nowotworowych, mechanizm działania jest molekularnie udokumentowany.

Receptura Amanita Phalloides została opracowana przez Dr. Isolde Riede, która tę metodę od lat stosuje u pacjentów onkologicznych, a wyniki swojej pracy publikuje w czasopismach i prezentuje na konferencjach naukowych.

Amanita D2 / 50 ml jest produkowany w Szwajcarii przez firmę Herbamed AG, St Gallen.

JAK STOSOWAĆ KROPLE AMANITA – APLIKACJA

Krople należy zażywać do jamy ustnej i trzymać przez około 2 minut. Połknięcie kropli nie jest niebezpieczne – metoda podawania kropli jest związana z drogą ich wchłaniania (powinno to nastąpić bezpośrednio przez naczynia z błony śluzowej jamy ustnej do krwioobiegu – z pominięciem układu trawiennego). Opisana droga wchłaniania kropli Amanita charakteryzuje się najwyższą skutecznością terapeutyczną.
Wskazówka dotycząca zażywania kropli: Po zażyciu kropli, głowę należy natychmiast lekko pochylić ku dołowi, ażeby wydłużyć odruch połykania gromadzącej się śliny.

Krople Amanita można spożywać również z kostką cukru czy pieczywem – jest to szczególnie zalecane u dzieci, lub u osób wrażliwych na obecny w kroplach alkohol.

DAWKOWANIE

Dawkowanie u dorosłych
Dawka Podstawowa 4 x 10 Kropli/dzień
Dawka Maksymalna 4 x 20 Kropli/dzień

Dawkowanie u dzieci
Powyżej 7. roku życia: zazwyczaj połowa dawki jak w/w Poniżej 7. roku życia: dawkowanie ustalane indywidualnie

WAŻNE: W przypadku dużego guza (powyżej 5 cm) można rozpocząć terapię z mniejszym dawkowaniem i stopniowo zwiększać dawkę do 4×10 kropli / dzień. Jako początkową dawkę można przyjąć 2×10 kropli / dzień (lub 4×5 kropli / dzień), a następnie zwiększać dawkowanie kolejno do 3×10 kropli / dzień oraz do 4×10 kropli / dzień, aż dochodząc stopniowo do dawki maksymalnej 4 x 20 kropli/dzień.
U dzieci należy zastosować proporcjonalnie mniejszą dawkę, która powinna być dostosowana do objawów i sytuacji klinicznej.

WAŻNE: Jednorazowe przyjęcie 5 litrów Amanita Phalloides (100 butelek) nie powoduje żadnego uszkodzenia wątroby czy organizmu, co sprawia, że jest to bardzo bezpieczna terapia.

JAK DŁUGO STOSOWAĆ TERAPIĘ AMANITA PHALLOIDES

Kumulacja niewielkich dawek kropli Amanita następuje w ciągu 4-8 tygodni. Czas nasycenia zależy od wielkości guza oraz od liczby komórek nowotworowych. Po uzyskaniu nasycenia dawkowanie można zmniejszyć.

Redukcja dawki

zależy od indywidualnej reakcji organizmu i wymaga ciągłej konsultacji oraz kontroli parametrów laboratoryjno-diagnostycznych (markery nowotw., LDH, USG, CT, MRI itp.

Terapia Podtrzymujące 

Terapia Amanita Phalloides, w celu blokowania podziału komórek nowotworowych, powinna być stosowana w małych dawkach podtrzymujących przez cały okres trwania choroby.

Wysokość dawki jest ustalana indywidualnie na podstawie kontrolnych badań takich parametrów, jak LDH i markery nowotworowe, oraz oceny objawów klinicznych i stabilizacji procesu chorobowego.

OBSERWACJA OBJAWÓW I MODYFIKACJA TERAPII AMANITA

Ze względu na lokalizację guza pierwotnego i przerzuty, konieczna jest obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia nowych objawów (w porównaniu do stanu klinicznego przed zastosowaniem kropli Amanita).

Objawy Uboczne

W wyniku nadmiernej reakcji organizmu na zastosowane leczenie mogą wystąpić u pacjenta takie objawy, jak podwyższona temperatura i objawy grypowe oraz obrzęk węzłów chłonnych. Objawy te są wynikiem reakcji zapalnej powstającej na skutek działania toksyny (Amanita Phalloides), która niszczy komórki nowotworowe.

Modyfikacja Dawkowania przy Objawach Ubocznych

Proces nadmiernej reakcji organizmu jest procesem powolnym, dlatego w takim przypadku zawsze można zrobić krótką kilkudniową przerwę. Po ustąpieniu objawów terapia może zostać wznowiona z mniejszą dawką (aplikacja kropli 2 razy dziennie). Pacjenta należy dalej obserwować, zwiększając stopniowo dawkowanie do poziomu przed wystąpieniem nadmiernej reakcji organizmu.

KONTROLA PRZEBIEGU TERAPII AMANITA – DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Parametry laboratoryjne – kontrola na początku i w trakcie terapii

Morfologia krwi, OB, CRP, próby wątrobowe, LDH, próby nerkowe (mocznik, kreatynina, kwas moczowy, markery nowotworowe.

Kontrola w/w parametrów laboratoryjnych powinna być przeprowadzana w odstępach 4-tygodniowych, lub uzupełniana, jeżeli pacjent wykonał takie badania w ramach  Kontroli w Centrum Onkologicznym.

KONTROLA PRZEBIEGU TERAPII AMANITA – DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W miarę możliwości należy wykonać badania obrazowe (USG, CT, MRI itp.), w zależności od stanu klinicznego oraz obecnej sytuacji klinicznej pacjenta (mobilny czy leżący, aktualny stan ogólny).

TERAPIA DODATKOWA – MAŚĆ CYNKOWA

Cynk działa wspomagająco w terapii Amanita. Maścią cynkową należy 2 razy dziennie smarować doły łokciowe. Cynk wchłania się przez skórę, nie występuje wtedy przy wchłanianiu konflikt z żelazem.

POZOSTAŁE ZALECENIA

WAŻNE: W trakcie stosowanie terapii Amanita nie należy przyjmować dużych dawek witaminy C, ponieważ może to neutralizować działanie terapeutyczne.

Małe dawki witaminy C (na poziomie 500 mg/dzień) można zastosować – nie podawać jej jednocześnie z innymi lekami.

BARDZO WAŻNE: Choroba nowotworowa to proces dynamiczny, gdzie mamy do czynienia z ciągłą zmianą różnych objawów. Z tego względu każdy pacjent powinien przestrzegać zaleceń terapeutyczno-kontrolnych Centrów Onkologicznych pod które podlega.

Terapia za pomocą Amanita Phalloides, jest terapią wspomagającą, i w żaden sposób nie

zastępuje podstawowego leczenia onkologicznego w Centrum Onkologicznym.

 

Publikacje naukowe Amanita Phalloides:

http://www.tumor-therapie.info/publikationen.html